Przygotowanie do operacji na tętnicach

Przygotowanie do operacji na tętnicach

Informacje dla pacjenta przed planowaną operacją otwartą i wewnątrznaczyniową:

tętniaka aorty brzusznej, tętnic kończyn dolnych i górnych, tętnic szyjnych.

Ze względu na inwazyjność operacji otwartych i wewnątrznaczyniowych na układzie tętniczym oraz wiążące się z nimi ryzyko konieczne jest przeprowadzenie przed zabiegiem kompletnej diagnozy pacjenta. Pozwala to zminimalizować ryzyko powikłań.

Zalecenia:

 • Należy zgromadzić kompletną dokumentacje medyczną z dotychczasowego leczenia, a szczególnie:
  - formularze wypisów ze szpitali, echo serca,
  - wynik koronarografii (o ile była przeprowadzana),
  - wynik aktualnej konsultacji kardiologicznej wskazujący na brak kardiologicznych przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego w obrębie naczyń obwodowych.
 • Konieczne jest dostarczenie lekarzowi wyników badań angio CT lub angio NMR wraz z płytą CD
 • Pacjenci z rozpoznaną przewlekłą chorobą płuc powinni mieć wynik aktualnego badania spirometrycznego oraz opinię pulmonologa o braku przeciwwskazań pulmonologicznych do znieczulenia ogólnego.
 • Pacjenci z wywiadem neurologicznym (omdlenia, utraty przytomności, udary mózgu) powinni dostarczyć wyniki USG Doppler tętnic szyjnych wykonanych dwukrotnie, przez różnych badających.
 • Konieczna jest kontrola stomatologiczna w celu usunięciaj lub wyleczenia ewentualnych ognisk zapalnych oraz pisemna opinia lekarza stomatologa – aby zapobiec zakażeniu okołooperacyjnemu.
 • U pacjentów z chorobami tarczycy konieczne jest oznaczenie poziomu TSH,T3, T4.

Leki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami, pod opieką lekarza rodzinnego i odpowiednich specjalistów.

Zalecenia przedoperacyjne:

 • Pacjentom przyjmującym preparat klopidogrel (np. Areplex, Clopidix, Plavix, Zyllt), preparat tiklopidine (np. Aclotin, Apo-clodin, Iclopid, Ifapidin, Ticlid,Ticlo) w stabilnej postaci choroby wieńcowej zalecamy odstawienie tych leków na 5-10 dni przed zabiegiem w klinice. Nie dotyczy to pacjentów, którym wszczepiono stenty wieńcowe uwalniające leki antyproliferacyjne w ostatnich 12 miesiącach i stenty zwykłe w ostatnich 3 miesiącach.
 • Chorym przyjmującym pochodne kumaryny (np. Acenocumarol, Sintrom, Syncumar, Warfin) obowiązuje odstawienie tych leków na 5 dni przed przyjęciem do szpitala i zastąpienie ich heparynami drobnocząstkowymi w pełnej dawce po konsultacji z lekarzem,
 • W przypadku przyjmowania preparatów kwasu acetylosalicylowego (np. Acard, Polocard, Acesan, Aspirin, Bestpirin, Cardiopirin, Encopirin, Polopiryna, Proficar) leku nie odstawiamy przed zabiegiem w klinice.
IMG_9648.jpg

Miejsca wykonywania operacji dla ubezpieczonych w ramach NFZ:

SKPP UM ul Długa ½ Poznań – Oddział Chirurgii Naczyniowej
Pleszewskie Centrum Medyczne – Oddział Kardiologii
Szpital w Puszczykowie - oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologii

Operacje wykonywane poza NFZ:

Ustalenia indywidualne

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.