Stopa cukrzycowa

Stopa cukrzycowa

Cukrzyca

Etapy leczenia chorego z niedokrwienną postacią zespołu stopy cukrzycowej

Dokumentacja obrazowa postępu leczenia ran w zespole stopy cukrzycowej