Powrót

Nasi lekarze i współpracownicy

Poznaj nas

Michał-Goran Stanišić
Michał-Goran Stanišić
chirurg naczyniowy

Specjalizuje się w otwartym i wewnątrznaczyniowym leczeniu miażdżycy tętnic, szczególnie w zaawansowanych postaciach niedokrwienia w cukrzycy, minimalnie inwazyjnym leczeniu tętniaków aorty i innych tętnic oraz w nowoczesnych sposobach leczenia chorób żył.

W 1995 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Poznaniu. Od 1996 do 2016 r. pracował Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń UMP. Obecnie jest związany z Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii UM w Poznaniu. W latach 1998 i 2004 zdobył kolejne stopnie specjalizacyjne w chirurgii ogólnej. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na UM w Poznaniu, a w 2007 r. – z najlepszym wynikiem w Polsce – specjalizację z chirurgii naczyniowej. W 2006 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Medycznej we Wrocławiu z zakresu orzecznictwa i ubezpieczeń. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

dni konsultacji
poniedziałki, wtorki, środy od 16:00
Michał-Goran Stanišić - ZnanyLekarz.pl

Czas trwania wizyty: minimum 20 minut

Krzysztof Czajkowski
Krzysztof Czajkowski
chirurg naczyniowy

W swojej pracy zawodowej zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym (zarówno metodami klasycznymi, jak i małoinwazyjnymi) chorób naczyń. Zajmuje się także pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej. W sposób szczególny interesuje się niedokrwienną postacią stopy cukrzycowej.

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku drogi zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, gdzie specjalizuje się z chirurgii naczyniowej.
Ukończył kurs z ultrasonografii Dopplerowskiej tętnic i żył obwodowych oraz kurs z ultrasonografii układu żylnego kończyn dolnych. Pozwala to kompleksowo diagnozować pacjentów z problemami żylnymi oraz leczyć ich w sposób minimalnie inwazyjny.

dni konsultacji
poniedziałki od 16:00
Krzysztof Czajkowski - ZnanyLekarz.pl

Czas trwania wizyty: minimum 20 minut

Jacek Soska
Jacek Soska
angiolog

Specjalizuje się w leczeniu stopy cukrzycowej. Szczególny nacisk kładzie na powrót do pełnej sprawności po małych amputacjach oraz profilaktykę wtórną zespołu stopy cukrzycowej, szczególnie u chorych z zaburzeniami ukrwienia kończyn.

W 2004 r. ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. Od 2005 r. związany z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu, gdzie zajmuje się m. in. problematyką leczenia zespołu stopy cukrzycowej w przyklinicznej Poradni Stopy Cukrzycowej. W 2012 r. uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2016 r. tytuł specjalisty angiologa.

Interesuje się szczególnie problemami pacjentów z osteoartropatią Charcot.

dni konsultacji
środy 13.00- 20:00 / piątki 12:00–20:00
Jacek Soska - ZnanyLekarz.pl

Czas trwania wizyty: minimum 20-30 minut

Piotr Liszkowski
Piotr Liszkowski
diabetolog

Specjalista w dziedzinie leczenia chorych z zespołem stopy cukrzycowej.

W 1997 r. ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. Od 2000 r. związany jest z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2006 r. uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2009 r. specjalisty w dziedzinie diabetologii. W 2012 r. zdobył tytuł doktora nauk medycznych na UM w Poznaniu za pracę dotyczącą czynności śródbłonka naczyniowego u chorych z cukrzycą.

Od 2003 r. zajmuje się leczeniem chorych z zespołem stopy cukrzycowej w Przyklinicznej Poradni Stopy Cukrzycowej w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

dni konsultacji
wtorki 12:00 – 20:00
Piotr Liszkowski - ZnanyLekarz.pl

Czas trwania wizyty: minimum 20 minut

Szymon Markiewicz
Szymon Markiewicz
chirurg ogólny

Zajmuje się leczeniem żylaków kończyn dolnych - szczególnie metodami małoinwazyjnymi. Stawia na klarowne wyjaśnienie pacjentowi podłoża choroby oraz wytłumaczenie metod leczenie zachowawczego oraz zabiegowego żylaków.

W 2010 roku ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. W 2011 roku ukończył Studia Podyplomowe z Prawa Medycznego oraz Bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 2018 zdał egzamin specjalizacyjny z chirurgii ogólnej, a w 2019 roku rozpoczął specjalizację z chirurgii naczyniowej i związał się z Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2021 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

dni konsultacji
wtorki 15:00 – 18:00
Szymon Markiewicz - ZnanyLekarz.pl

Czas trwania wizyty: minimum 20 minut

Malwina Grobelna
Malwina Grobelna
lekarz medycyny estetycznej

Od początku swojej kariery zawodowej związana z Kliniką Chirurgii Naczyniowej Angiologii i Flebologii. Dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej. Autorka i współautorka licznych prezentacji i publikacji.
W kwietniu 2022 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

dni konsultacji
środy od 17:00
Malwina Grobelna - ZnanyLekarz.pl

Czas trwania wizyty: minimum 20-30 minut

Małgorzata Rasińska
Małgorzata Rasińska
angiolog z doświadczeniem hematologicznym

Specjalistka w dziedzinie chorób naczyń i medycyny wewnętrznej.

Z wyróżnieniem ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczęła w Klinice Hematologii, jednocześnie pełniąc dyżury na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej i oddziale hematologicznym z pododdziałem transplantacji szpiku kostnego. W trakcie kształcenia podyplomowego uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych i obroniła pracę doktorską, poświęconą ocenie histologicznej szpiku kostnego w przewlekłej białaczce szpikowej. Ma również doświadczenie z kilku lat pracy w ambulatorium kardiologicznym. Tytuł specjalisty angiologa uzyskała w Klinice Chirurgii Naczyń w Poznaniu. Jest współzałożycielką fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę.

dni konsultacji
wtorki od 15:00
Małgorzata Rasińska - ZnanyLekarz.pl

Czas trwania wizyty: minimum 20-30 minut

Magdalena Snoch-Ziółkiewicz
Magdalena Snoch-Ziółkiewicz
chirurg naczyniowy i certyfikowany lekarz medycyny estetycznej i antyaging

Specjalizuje się w leczeniu chorób tętnic i żył kończyn dolnych. W Klinice Angiodiabetica zajmuje się wykonywaniem nowoczesnych i małoinwazyjnych zabiegów z zakresu flebologii.

W 2004 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Poznaniu. Od 2005 jest związana jest z Kliniką Chirurgii Naczyniowej, wewnątrznaczyniowej angiologii i flebologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W 2012 roku uzyskała specjalizację z chirurgii ogólnej oraz tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy z zakresu chirurgii naczyniowej, a w 2019 r. - specjalizację z chirurgii naczyniowej.

Jest również absolwentką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

dni konsultacji
czwartki 9:00 – 12:30
Magdalena Snoch-Ziółkiewicz - ZnanyLekarz.pl

Czas trwania wizyty: minimum 20 minut

Jędrzej Ziółkiewicz
Jędrzej Ziółkiewicz
neurolog

Jego specjalizacją są choroby naczyniowe układu nerwowego, w tym leczenie udaru mózgu. Zajmuje się także wpływem  na układ nerwowy chorób metabolicznych (np. cukrzycy).

W 2004 r. ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. Od 2009 r. związany jest z Kliniką Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego ZOZ MSWiA w Poznaniu. W 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty neurologa.

Prowadzi zajęcia z neurologii klinicznej dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego.

dni konsultacji
środy od 16:00

Czas trwania wizyty: pierwsza wizyta około 30 minut, wizyta kontrolna około 20 minut

Sara Nowicka
Sara Nowicka
podolog

Specjalista podolog, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie związane z zagadnieniami dotyczącymi Zespołu Stopy Cukrzycowej zdobyła w poradni stopy cukrzycowej przy Katedrze i Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu, wykładowca WSZUiE w Poznaniu na kierunku podologia. Zajmuje się problematyką związaną z leczeniem i pielęgnacją stóp oraz doborem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Podologia – Kwartalnik dla Specjalistów.

dni konsultacji
piątek, w godz. 10.00-20.00

Czas trwania wizyty: 30 min

Anna Kaczmarek
Anna Kaczmarek
Fizjoterapeutka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pracownik dydaktyczny Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia, lekarskim oraz pielęgniarskim. Równolegle - fizjoterapeuta Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im W.Degi w Poznaniu.

W Klinice Angiodiabetica zajmuje się problemem stopy cukrzycowej. Prowadzi również pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi.

Jolanta Tomczak
Jolanta Tomczak
diagnosta

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Elektroradiologia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2021 r. uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Od 2013 do 2018 r. pracowała w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń UMP. Obecnie jest związana z Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii UM w Poznaniu. Starszy Asystent Elektroradiologii w Pracowni Badań Nieinwazyjnych oraz Koordynator badań klinicznych w Szpitalu Klinicznym Przemieniania Pańskiego. Wykładowca w Zakładzie Elektroradiologii UMP.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: nowoczesnych metod obrazowania naczyń obwodowych, wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej, badań klinicznych oraz psychologii osobowości. Jest autorką licznych publikacji, regularnie uczestniczy w kursach i szkoleniach z zakresu ultrasonografii dopplerowskiej naczyń obwodowych oraz badań klinicznych.

W Klinice Angiodiabetica prowadzi przesiewowe badania naczyń (USG Doppler i wskaźnik kostka/ramię).

dni konsultacji
w celu umówienia przesiewowego badania USG prosimy o kontakt z rejestracją
Jolanta Tomczak - ZnanyLekarz.pl
Monika Witkowska
Monika Witkowska
Kierownik Zespołu Pielegniarskiego

Odpowiada za organizację i standardy pracy zespołu pielęgniarskiego. Zajmuje się chorymi ze schorzeniami naczyń i cukrzycą. Dba o profesjonalny dobór materiałów kompresyjnych i opatrunków na ranę przewlekłą. Udziela pacjentom praktycznych porad dotyczących stosowania kompresjoterapii i pielęgnacji stopy cukrzycowej.

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa. Od 2008 r. związana z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła kursy specjalistyczne z zakresu kompresjoterapii i leczenia ran. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę,  uczestnicząc w krajowych i zagranicznych warsztatach, konferencjach i kursach.

dni konsultacji
personel pielęgniarski pełni dyżury w godzinach przyjęć lekarzy
Magdalena Ciemna
Magdalena Ciemna
pielęgniarka

W klinice w sposób profesjonalny dba o bezpieczeństwo pacjentów. Kompleksowo zajmuje się chorymi z chorobami naczyń i cukrzycą.
Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł licencjat pielęgniarstwa.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z pacjentami chorującymi przewlekle zarówno w warunkach szpitalnych, jak i środowisku domowym.
Regularnie uczestniczy w konferencjach branżowych i kursach specjalistycznych.

dni konsultacji
personel pielęgniarski pełni dyżury w godzinach przyjęć lekarzy
Jakub Kluczyński
Jakub Kluczyński
pielęgniarz

Tytuł licencjonowanego pielęgniarza uzyskał w 2015 roku i rozpoczął pracę na oddziale chirurgii ogólnej. W 2018 roku ukończył ministerialny kurs opieki i leczenia zespołu stopy cukrzycowej i od tego czasu opiekuje się pacjentami z tego typu schorzeniami.
Ciągle doskonali swoje umiejętności i rozszerza wiedzę, między innymi uczestnicząc w konferencjach poświęconych leczeniu ran przewlekłych.

dni konsultacji
personel pielęgniarski pełni dyżury w godzinach przyjęć lekarzy
Karolina Michalska
Karolina Michalska
pielęgniarka

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo. W kwietniu 2022 roku uzyskała specjalizację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej. W roku 2017 ukończyła studia podyplomowe - Geriatria z elementami opieki długoterminowej i medycyny paliatywnej.
Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach, konferencjach i warsztatach.

dni konsultacji
personel pielęgniarski pełni dyżury w godzinach przyjęć lekarzy
Weronika Stankowska
Weronika Stankowska
pielęgniarka

Specjalizuje się w  zapobieganiu ranom i obrzękom kończyn dolnych oraz ich leczeniu. Doradza pacjentom w doborze wyrobów uciskowych.

Jest absolwentką pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2006 r. ukończyła studia magisterskie i rozpoczęła pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Poznaniu, gdzie zajmuje się pielęgnowaniem chorych ze schorzeniami naczyniowymi oraz stopą cukrzycową. Nieprzerwanie od ponad 10 lat zajmuję się leczeniem ran przewlekłych.

dni konsultacji
personel pielęgniarski pełni dyżury w godzinach przyjęć lekarzy
Elżbieta Szaniecka
Elżbieta Szaniecka
pielęgniarka

Zajmuje się pielęgnacją pacjentów z chorobami naczyń i cukrzycą. Dba o dóbr opatrunków specjalistycznych oraz zajmuje się edukacją pacjentów z ranami w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej.

W 2014 roku uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę, i umiejętności uczestnicząc w kursach, konferencjach i warsztatach.

dni konsultacji
personel pielęgniarski pełni dyżury w godzinach przyjęć lekarzy
Kamila Woźna
Kamila Woźna
pielęgniarka

Magister pielęgniarstwa w trakcie specjalizacji chirurgicznej. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, gdzie ukończyła Zarządzanie w podmiotach leczniczych.
Pracuje na oddziale chirurgii ogólnej. Od roku 2018 wraz z dr n. med. Piotrem Liszkowskimi prowadzi Poradnię Stopy Cukrzycowej w Kościanie.
Nieustannie poszerza swoją wiedzę w zakresie leczenia ran, biorąc udział w licznych konferencjach.

dni konsultacji
personel pielęgniarski pełni dyżury w godzinach przyjęć lekarzy
Anna Danielewska
Anna Danielewska
Kierownik Administracji i Opieki nad Klientem

W klinice odpowiedzialna za współpracę zespołu pielęgniarskiego, lekarskiego i zespołu rejestracji. Zajmuje się opieką na klientem instytucjonalnym, oraz opieką logistyczną nad pacjentami operowanymi przez lekarzy Kliniki. Nadzoruje bieżącą pracę Kliniki w zakresie zamówień i rozliczeń.

dni konsultacji
Rejestracja
Maria Brejwo
Maria Brejwo
Kierownik Rejestracji

W Angiodiabetica od pierwszych dni, przeszła wszystkie etapy rozwoju kliniki.  Odpowiada za sprawne funkcjonowanie rejestracji. Udziela informacji dotyczących zakresu świadczeń zdrowotnych pacjentom zgłaszających się telefonicznie, osobiście lub mailowo.

Katarzyna Majchrzak
Katarzyna Majchrzak

Odpowiada za rejestracje pacjentów oraz kontakty z nimi za pośrednictwem kanałów elektronicznych Duże doświadczenie w dziedzinie obsługi klienta pozwalają jej dobrze zrozumieć potrzeby pacjenta i pokierować go do odpowiedniego specjalisty.

Dominika Kabelis-Rybczyńska
Dominika Kabelis-Rybczyńska

Prowadzi rejestrację pacjentów, nieodzowna przy organizacji pracy lekarzy i gabinetów. Sprawuje opiekę nad pacjentem podczas jego obecności w klinice.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.