ograniczenia w związku z epidemią

Godziny otwarcia w ostatnim tygodniu kwietnia 2020

ograniczenia w związku z epidemią

Szanowni Pacjenci
Angiodiabetica nadal działa z ograniczeniami wynikającymi z epidemii koronawirusa.

27 kwietnia od 10:00 do 18:30 przyjmowani są pacjenci z zespołem stopy cukrzycowej u których przerwa w terapii może skutkować utratą kończyny oraz pacjenci wymagający oceny przez chirurga naczyniowego (chorzy po operacjach oraz zagrożenie utratą kończyny, konieczność utrzymania ciągłości leczenia)
28 kwietnia od 10:00 do 19:00 przyjmowani są pacjenci z zespołem stopy cukrzycowej u których przerwa w terapii może skutkować utratą kończyny oraz pacjenci wymagający oceny przez chirurga naczyniowego (chorzy po operacjach oraz zagrożenie utratą kończyny, konieczność utrzymania ciągłości leczenia)
29 kwietnia od 09:00 do 16:00 przyjmowani są pacjenci z zespołem stopy cukrzycowej u których przerwa w terapii może skutkować utratą kończyny oraz pacjenci wymagający oceny przez chirurga naczyniowego (chorzy po operacjach oraz zagrożenie utratą kończyny, konieczność utrzymania ciągłości leczenia)
30 kwietnia przeznaczony jest dla pacjentów wymagających interwencji podologicznej – usługa medyczna dotyczy wyłącznie pacjentów u których przerwa w leczeniu może skutkować pogorszeniem w zakresie rany na stopie, oraz przyjmowani są pacjenci z zespołem stopy cukrzycowej u których przerwa w terapii może skutkować utratą kończyny