Angiodiabetica, klinika chorób naczyń i stopy cukrzycowej
Klinika chorób naczyń i stopy cukrzycowej 669 693 693
rejestracja@angiodiabetica.pl

Ochrona danych osobowych i polityka cookies

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Angiodiabetica Klinika Chorób Naczyń i Stopy Cukrzycowej Sp. z o.o. ( zwana dalej: Angiodiabetica), z siedzibą w Poznaniu (61-541) przy ul. Przemysłowej 46A lok. U3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS: 0000577462. Skontaktować się z mogą Państwo z nami, wysyłając e-mail: info@angiodiabetica.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 669693690

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej, wydawania zaświadczeń oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych.

 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:

  • naszym partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracujemy w tym firmom informatycznym, prawniczym, księgowym, firmom serwisowym w zakresie programów komputerowych,
  • naszym podwykonawcom,
  • podmiotom i instytucjom określonym przepisami prawa, w szczególności w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

 

Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 pkt 1 lit. b) i c) oraz art. 9 pkt 2 lit. h) RODO.

 

Państwa dane będą przetwarzane przez Angiodiabetica:

  • przez czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
  • przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują Angiodiabetica przechowywać Państwa dane osobowe np. art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 5 listopada 2008 roku dotyczący okresów przechowywania poszczególnego rodzaju dokumentacji medycznej,
  • w okresie, w którym Angiodiabetica może ponieść konsekwencje prawne niewykonania danego obowiązku, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa,
  • przez czas trwania zawartych umów ( np. umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług), a następnie przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z łączącej Państwa i Angiodiabetica umowy, a w przypadku dochodzenia przez Angiodiabetica roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy oraz udzielania świadczeń zdrowotnych. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Mechanizm cookies

Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Kliniki chorób i naczyń i stopy cukrzycowej Angiodiabetica. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Angiodiabetici do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Odwiedzających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Angiodiabetica.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Odwiedzających wirusy. Niemniej jednak, Odwiedzający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Angiodiabetica będzie, co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Facebook